Vodáci Žleby (dále jen VŽ) jsou volnočsovým spolkem občanů provozujících vodácký sport, turistiku, cykloturistiku a zimní sporty.

 

Historie

VŽ se začali hlásit k vodáckému sportu a turistice v 70. letech minulého století, pevně se začali formovat v roce 1999 a oficiálně byli založeni 10. března 2012 na ustavující valné hromadě pod názvem Vodáci Žleby

Dne 27.3.2012 bylo úspěšně zaregistrováno občanské sdružení Vodáci Žleby.

 

Článek o Vodácích Žleby:

Vodáci Žleby kniha 2016.pdf (4 MB)