Vodohospodářský informační portál

vše o vodních tocích a dílech v ČR na jednom místě

https://voda.gov.cz/portal/cz/